Nyheter Husvagn.se

Ökad omsättning för Kabe

Madelene Kristensson 2015-02-25

Under fjolåret ökade Kabe:s omsättning, samtidigt som vinsten minskade. Det visar företagets bokslutskommuniké.

Mellan januari-december förra året omsatte Kabe drygt 1 331 miljoner kronor. Det är en ökning med fem procent från knappa 1 265 miljoner kronor föregående år.

Under året uppgick rörelseresultatet till 82,3 miljoner kronor och rörelsemarginalen till 6,2 procent. Vilket kan jämföras med helåret 2013 då rörelseresultatet nådde 85,1 miljoner och marginalen 6,7 procent. Nedgången är ett resultat av ett sämre valutanetto. Samt så har husvagnstillverkaren, med syfte att befästa sin position på marknaden, minskat storleken på sin produktion vilket har lett till sena leveranser samt lägre effektivitet. Något som företaget nu är i full sjå med att motverka.

Finansnettot var i fjol -0,5 miljoner kronor, vilket är en minskning från 1,3 miljoner året där innan. Ett sämre resultat i intressebolagen Kabe Rental samt Nordfarbo är anledningen till det sjunkande resultatet. Även resultatet efter finansiella poster minskade under året, och det med fem procent till 81,8 miljoner kronor. 

Resultatet efter skatt uppgick till 63,9 miljoner kronor - en minskning med sex procent, eller fyra miljoner kronor. 

Kabe stod för sex procent av den svenska husbilsmarknaden samt tjugo procent av husvagnsmarknaden under året.


Januari-december 2014

Husvagnar/husbilarTillbehörÖvrigtElimineringSumma
Nettoomsättning Extern1 151 077270 6829 296
1 331 055
Nettoomsättning Intern98 9319 21320 615-128 7590
Summa intäkter1 250 008179 89529 911-128 7591 331 055
Rörelseresultat66 79316 084-54282 335

Fler nyheter

Mest lästa

Tack för din prenumeration!

Du har nu valt att prenumerera på vårt nyhetsbrev.