Jämför husvagnsförsäkring

En husvagnsförsäkring är viktig att skaffa om du vill ha ett bra skydd för din husvagn när du är på resande fot. Då är du bland annat skyddad mot brand, stöld och vagnskada för att ta några exempel. Att jämföra och välja rätt bland försäkringsbolagens husvagnförsäkringar kan vara en krånglig process. Den finstilta försäkringsinformationen är ofta svårläst och tar lång tid att gå igenom.

Vi kan erbjuda en tydlig och informativ överblick, för de områden som skiljer sig mest:

*Omfattning

*Självrisk

Tabellen visar de 7 största försäkringsbolagens omfattning för husvagnsförsäkring.

Omfattning

Stöld
Brand
Glas
Maskinskada

-

-

-

-

-

Räddning

-

-

-

Rättsskydd

Sem.avbrott

Kris

-

-

-

-

-

-

Ansvar

-

-

-

-

Drulle

-

-

-

-

-

-

Vagnskada *

Trafikförsäkr. 

* Ingår i helförsäkringen men inte i halvförsäkring.

I tabellen nedan finns en överskådlig överblick av de 7 största försäkringsbolagens självrisker för husvagnsförsäkring.

Självrisker


Stöld 1500 1500 2000 1500 I.U 1500 1500
Brand 1200 1500 1500 1800 I.U 1500 1500
Glas (1) 1500 1500 / 100

200 el. 20%

1000 / 200 I.U 500 el. 35% 1500 / 100
Maskinskada 2000 X X X X X 1500

Räddning

Självrisk dragbil  X X

Självrisk dragbil 

I.U 500 0

Rättsskydd (2)

20% / 1500 20 % / 1500 25% / 1000 20% / 1000 I.U 20% / 1500 20% / 1500

Sem.avbrott

0

0

0

0

I.U

0

0

Kris

X X X X X X 0

Ansvar

X 1000 X 600 X 0 X

Drulle

X 1500 X X X X X

Vagnskada (3)

2000 3000 / 9000  3000 2000 I.U 1500 2500

1) 1500 / 100 läses: Självrisk för byte av ruta / Självrisk för reparation av ruta

2) 20% / 1500 läses: % av totalkostnaden / lägsta belopp. Exempel: Rättskostnad 20000 x 20% = 4000 kr i självrisk.

3) 3000 / 9000 läses: Billigare självrisk, dyrare premie / Dyrare självrisk, billigare premie.


På respektive försäkringsbolags länk finns en detaljerad information om deras husvagnsförsäkrings omfattning och självrisker.

Vi tar inte ställning för någon av försäkringsbolagen, utan vi hoppas att du som kund på ett tydligt och enkelt sätt kan få en överblick av de största skillnaderna. Ta dig tid att jämföra de olika försäkringarna och skapa dig en egen uppfattning. Det kommer du att tjäna på i längden!