Nyheter Husvagn.se

Hur allvarligt är det med fukt i husvagn?

Husvagn.se 2024-04-15

Det pratas ofta om fukt i husvagn, men vad innebär det i praktiken? Vattenpölar på golvet är förstås ett uppenbart tecken på läckage, men det finns även andra, mer subtila varningstecken. Vi hjälper dig med vad du ska du tänka på när det kommer till fukt i husvagn.

En viss fuktnivå i luften är helt naturlig, men när fukt ansamlas i större mängder i husvagnen och på fel ställen kan allvarliga problem uppstå. Om problemen lämnas vind för våg kan de i slutändan bli mycket kostsamma att åtgärda. Ofta måste hela husvagnen saneras grundligt och isoleringsmaterial bytas ut.

Hur märker man att det finns fukt i husvagnen?

Första tecknet på att allt inte står rätt till är en unken doft. Det är dock vanligt med viss doft – som många beskriver som ”instängd” - när man tar fram husvagnen för säsongen. Denna brukar försvinna ganska snabbt när husvagnen vädras och när man kör igång värmesystemet. Det är alltså inte något fel, utan beror helt enkelt på att husvagnen har stått avstängd.

Fuktintrång är något annat och detta kan du inte vädra ur. Om en påträngande doft känns och denna vägrar att försvinna, bör du definitivt kontrollera husvagnen. En fuktmätning kostar ca 500 kr och utförs av besiktningsfirmor. På nya husbilar och husvagnar med garanti är det ett krav att fukttesta varje år för att garantin ska gälla.

Fukt i husvagn.

Fukt i husvagn.

En Husvagn Adria äldre modell med fuktskador och hål i aluminiumplåten. Bilderna ovan har vi fått från Henrik Klingborg på Fritidscenter Trollhättan. Han berättar att om man hade gjort fukttest varje år hade man kunnat sätta in åtgärder och förhindrat förloppet.

Testa husvagnen för fukt

Det är bra att testa husvagnen mot fukt. Med äldre fordon kan det tyckas onödigt, men faktum är att du har god nytta av testet. Det kan vara svårt att se fukt med blotta ögat och ibland kan skador gömma sig, fast de inte märks. Fint, då är det inget problem, kanske du tänker? Tänk om. Fukt och mögel är inte bara en källa till obehag, utan kan vara en fara för hälsan.

Förutom att orsaka luftrörsproblem som astma misstänks de bidra till utveckling av allergi. Dessutom kan de orsaka svagheter i konstruktionen. Följden av röta kan exempelvis bli att stödbenet inte går att spänna ordentligt - eftersom det försvinner upp i golvet. Att fuktskador kan uppkomma genom skador i ytterskiktet eller otäta lister kring fönster och dörrar är ganska självklart.

Men det är även viktigt att husvagnen inte står helt plant vid långtida uppställning utomhus. Viss lutning behövs för att vatten, snö och is ska rinna av – ifall du inte har ett kapell som täcker karossen. I så fall är det viktigt att se till att inte kapellet sitter för tajt – då kan ventilationen strypas.

Ett tips är att mäta fukten på egen hand.

Ett tips är att köpa en egen fuktmätare för att mäta fukten på egen hand.

Hur undviker man fuktproblem?

Om du köper en begagnad husvagn kan det vara en god idé att köpa en egen fuktmätare. De kostar inte många kronor och kan ge dig en fingervisning om hur det är ställt. Mät runt om i vagnen för att upptäcka eventuella svaga punkter. En fingervisning är att samtliga mätvärden bör ligga under 22 %. Är värdena över 26 % är fuktvärdet underkänt och detta bör utredas och åtgärdas.

Även om du tycker att vissa skador är okej att leva med – eller möjliga att åtgärda – kan de ge dig ett bra underlag för prisdiskussion.

Tänk på att:

- Ett fukttest är en god investering. Du sparar tid och pengar i långa loppet.

- Har du en husvagn eller husbil med garanti ska täthetskontroll göras varje år.

- Vid begagnatköp – förhör dig med tidigare ägare om fukttest.

- Spara protokollen från testerna. Både för att kunna gå tillbaka och se om något har förvärrats och som underlag vid eventuell försäljning.

- Tänk på att du i regel får det du betalar för. En husvagn som är väldigt billig har förmodligen också vissa brister.

- När du ställer undan husvagnen för vintern se till att du har  torrbollar och till exempel fuktslukare i vagnen som samlar upp en del fukt.

Fler nyheter

Mest lästa

Tack för din prenumeration!

Du har nu valt att prenumerera på vårt nyhetsbrev.