Trygg Hansa

Fördelar:

 • Drulleförsäkring ersätter oförutsedda skador som sker i husvagnens kupé och boendedel.
 • Bärgning till närmaste verkstad ingår om fordonet ej kan köras.
 • Låg självrisk endast 100 kr självrisk vid lagning av glasskador vid exempelvis stenskott.

Detta innehåller försäkringen:

 • Ansvarsförsäkring (hel&halv)

  Försäkringen ersätter skador på andras egendom om din husvagn exempelvis skulle komma i rullning. Detta gäller om husvagnen är uppställd och inte är i trafik. Självrisken är 1000 kr.

 • Brand (hel&halv)

  Om du råkar ut för brandskador på grund av brand, explosion eller blixtnedslag får du ersättning. Försäkringen ersätter även anlagd brand. Självrisken är 1500 kr.

 • Stöld (hel&halv)

  Om du drabbas av stöld eller stöldförsök av ditt fordon får du ersättning för de skador som uppstår. Även tillbehör som stjäls eller skadas ersätts. Självrisk 1500 kr.

 • Glas (hel&halv)

  Du erhåller ersättning om din vind-, bak- eller sidoruta skadas vid exempelvis stenskott. Vid skador på glastak utgår ingen ersättning. Självrisken vid byte av glasruta är 1500 kr och vid reparation av glasruta 100 kr.

 • Drulleförsäkring (hel&halv)

  Denna försäkring ingår tills husvagnen är 8 år. Du kan få ersättning för skador som sker i kupé och boendedel. Maximalt ersättningsbelopp är 50 000 kr. Självrisken är 1500 kr.

 • Reseavbrott (hel&halv)

  Försäkringen ersätter avbrott på din pågående semesterresa orsakad av skada. Du kan få ersättning med 200 kr/dygn och i högst 45 dagar. Ingen självrisk.

 • Rättsskydd (hel&halv)

  Du får ersättning för advokat- och rättegångskostnader vid tvist som rör trafikolycka, köp, försäljning och reparation av husvagn. Maximalt ersättningsbelopp är 250 000 kr. Självrisken är lägst 1500 kr eller 20 % av kostnaden.

 • Vagnskadeförsäkring (hel)

  Råkar du ut för yttre skada vid trafikolycka, skadegörelse eller olyckshändelse erhåller du ersättning. Självrisken varierar mellan 3000 kr och 9000 kr. Väljer du en högre självrisk betalar du mindre i försäkringspremie.

 • Besök Trygg Hansas hemsida