IF

Fördelar:

 • 10 % rabatt om försäkringen köps direkt på nätet.
 • Semesteravbrott råkar du för avbrott på din pågående semester får du ersättning med 500 kr/dygn.
 • Vattenskada ersättning utgår om du drabbas av skada i husvagnens boutrymme.

Detta innehåller försäkringen:

 • Stöld (hel&halv)

 • Om du råkar ut för stöld eller stöldförsök får du ersättning för de skador som uppstår. Självrisken är 2000 kr.

 • Semesteravbrott(hel&halv)

 • Behöver du avbryta din pågående semester på grund av konstaterad skada kan du få ersättning med 500 kr/dygn eller ersättning för hyreskostnad av ny husvagn. Ingen självrisk.

 • Vagnskada(hel)

 • Ersättning utgår för skador på husvagn vid kollision, trafikolycka, skadegörelse eller annan yttre olyckshändelse. Självrisk är 3000 kr.

 • Glas (hel&halv)

 • Försäkringen ersätter skador på glasrutor som spräckts eller krossats. Självrisken är lägst 200 kr eller 20 % av skadekostnaden.

 • Brand (hel&halv)

 • Om det uppstår skador efter brand får du ersättning. Även skador på elektriska kablar orsakade av brand ersätts. Självrisken är 1500 kr.

 • Rättsskydd (hel&halv)

 • Råkar du ut för tvist som rör din husvagn får du ersättning för rättegångs- och advokatkostnader. Tvisten kan gälla exempelvis trafikolycka, köp, försäljning och reparation av husvagn. Självrisken är lägst 1000 kr eller 25 % av kostnaden.

 • Vattenskada (hel)

 • Om du drabbas av vattenskada i husvagnens boutrymme får du ersättning. Detta gäller oavsett hur gammal husvagnen är. Maximalt ersättningsbelopp är 20000 kr. Självrisken är 3000 kr.

Övrig Info:

 • Samla försäkringar

 • Du kan få upp till 20 % rabatt på försäkringen om du samlar dina försäkringar hos If. Rabatten gäller då på samtliga samlade försäkringar hos If.

  Besök IFs hemsida