Vardia

Fördelar:

 • Dygnet runt skadejour om du drabbas av skada och behöver hjälp.
 • Betalskydd blir du ofrivilligt arbetslös eller arbetsoförmögen betalar Vardia försäkringen.
 • Semesteravbrott ersättning utgår med 500 kr/dygn

Detta innehåller försäkringen:

 • Brand (hel&halv)

  Om du drabbas av skada orsakad av brand, explosion, åska eller kortslutning i ledningar och kablar får du ersättning.

 • Stöld(hel&halv)

  Försäkringen ersätter stöld av husvagn och dess tillbehör. Vid stöldförsök som skadar husvagn och dess tillbehör lämnas också ersättning..

 • Glas(hel&halv)

  Ersättning utgår om husvagnens vindruta, bakruta eller sidoruta krossas eller spräcks.

 • Räddning (hel&halv)

  Om du har din bil försäkrad hos Vardia gäller Räddning även för husvagn vid driftstopp. Du får ersättning för bärgning av din husvagn om den råkar ut för driftstopp.

 • Reseavbrott (hel&halv)

  Om du råkar ut för avbrott i din pågående semester på grund av en skada får du ersättning med 500 kr/dygn. Kravet för att få detta är att både husvagn och dragbil är försäkrade i Vardia. Ersättningen lämnas i maximalt 21 dagar.  

 • Rättsskydd (hel&halv)

  Du får ersättning för advokat- och ombudskostnader vid tvist som kan uppstå vid trafikolycka, försäljning, köp eller reparation av din husvagn. Tvister under ett halvt prisbasbelopp ersätts inte.

 • Särskilt skydd för husvagn (hel&halv)

  Har du ditt hem försäkrat hos Vardia kan du få ersättning för personlig lösegendom som skadas i samband med ersättningsbar glas-, stöld-, brand-, eller vagnskada.

 • Vagnskada (hel)

  Ersättning lämnas för skador på husvagn orsakade av skadegörelse eller trafikolycka. Gäller endast om du är helförsäkrad.  

(Uppgifter om självrisker finns inte tillgängligt på Vardias hemsida och försäkringsbolaget har valt att inte svara på skriftliga frågor om dem

Övrig Info:

 • Betalskydd

  Om du blir ofrivilligt arbetslös eller arbetsoförmögen betalar Vardia försäkringen under denna tid. Förutsättningar för detta är att du är tillsvidareanställd och fullt arbetsför.

Besök Vardias hemsida