Swedbank

Fördelar:

 • Assistans om du har bilen försäkrad med Bil Plus och råkar ut för driftsstopp på husvagnen får du hjälp.
 • Personligt lösöre du kan få ersättning upp 35 000 kr.
 • Husvagn Plus går att teckna både som hel- och halvförsäkring.

Detta innehåller försäkringen:

 • Trafik (hel&halv&trafik)

  Den obligatoriska trafikförsäkringen ersätter skador på annans egendom och skador på dig och andra personer. Normalt ingen självrisk.

 • Brand (hel&halv)

  Ersättning utgår för skador som uppstår vid brand, explosion eller blixtnedslag. Självrisken är 1500 kr.

 • Glas (hel&halv)

  Du får ersättning när fordonets rutor går sönder vid exempelvis stenskott. Försäkringen gäller inte skador på glastak eller sollucka. Självrisk vid byte av ruta 1500 kr. Självrisk vid reparation av ruta 100 kr.

 • Maskinskada (hel&halv)

  Om det uppstår skada på husvagnens chassi, köksutrustning och klimatanläggning kan du få ersättning. Husvagnen får inte vara mer än 5 år. Självrisk 1500 kr.

 • Krishantering (hel&halv)

  Om du drabbas av psykisk ohälsa på grund av olycka ersätts upp till 10 behandlingar hos terapeut/psykolog. Ingen självrisk.

 • Personligt lösöre (hel&halv)

  Maximal ersättning för lösöre är 35 000 kr. Undantag finns. Exempelvis sedlar, mynt, värdehandlingar och konstverk.

 • Skador på ditt fordon

  Du får ersättning om din husvagn råkar ut för skada vid skadegörelse, trafikolycka eller annan yttre olyckshändelse. Självrisk vid vagnskada är 2500 kr.

 • Rättsskydd (hel&halv)

  Denna försäkring ersätter domstols- och advokatkostnader vid tvist som kan uppstå vid trafikolycka, köp, försäljning eller reparation av ditt fordon. Högsta ersättning som utgår är 200 000 kr. Självrisken är 20 % av kostnaden och minst 1500 kr.

 • Stöld (hel&halv)

  Ersättning utgår om fordonet eller dess tillbehör blir stulna. Om det uppstår skador vid försök till stöld på husvagn eller tillbehör lämnas också ersättning. Självrisken är 1500 kr.

 • Avbrottsersättning (hel&halv)

  Om du måste avbryta din pågående semester på grund av stöld eller skada av din husvagn kan du få ersättning med 200 kr i högst 21 dagar. Ingen självrisk.

 • Assistans (hel&halv)

Du kan få ersättning om ditt fordon blir obrukbart på grund av exempelvis en trafikolycka. Du erhåller hjälp inom en timma i Sverige och befinner du dig utomlands får du hjälp inom fyra timmar. Ingen självrisk. Ingår endast i Husvagn Plus.

 • 1 års trygghetsgaranti

Om du under ditt första försäkringsår råkar ut för en skada som ditt förra försäkringsbolag skulle ha ersatt, men som inte täcks av denna försäkring får du ersättning för detta.

Se Swedbanks hemsida för mer info.

Besök Swedbanks hemsida