Folksam

Fördelar:

 • Samlingsrabatt är ditt hem försäkrat hos Folksam får du 10 % samlingsrabatt på försäkringen.
 • Ingen självrisk om du krockar med djur eller annat fordon utomlands.
 • Semesteravbrott blir din pågående semester avbruten på grund av skada får du ersättning.

Detta innehåller försäkringen:

 • Stöld (hel & halv)

  Försäkringen ersätter stöld av husvagn om den inte återfinns inom en månad. Ersättningen lämnas även för skador som uppstår vid stöld eller stöldförsök. Självrisk 1500 kr. Om husvagnen inte är låst med godkänt släpvagnslås höjs självrisken med ytterligare 2000 kr.

 • Brand( hel & halv)

  Blir din husvagn skadad av brand, explosion eller åsknedslag får du ersättning. Självrisken är 1200 kr.

 • Glas( hel & halv)

  Om du råkar ut för glasskador orsakade av exempelvis stenskott eller skadegörelse på vind-, bak-, sikt- eller sidoruta får du ersättning. Självrisken för byte av glasruta är 1500 kr.

 • Maskin & Elektronik för boendedel (hel & halv)

  Denna försäkring gäller endast för fordon som inte är äldre än 8 år. Du kan få ersättning för skador på boendedelen, så som interiör, chassi och hushållsmaskiner. Självrisken är 2000 kr.

 • Räddning (hel & halv)

  Om din dragbil har en räddningsförsäkring hos Folksam får du ersättning för bogsering och bärgning om din husvagn blir skadad och oanvändbar. Självrisken framgår av dragbilens försäkring.

 • Rättsskydd (hel & halv)

  Du kan få ersättning för advokat- och rättegångskostnader vid tvist som kan uppstå vid trafikolycka, försäljning, köp och reparation av husvagn. Ersättning är maximalt 200 000 kr. Självrisken är minst 1500 kr eller 20 % av kostnaden.

 • Semesteravbrott (hel & halv)

  Ersättning utgår med 200 kr/dag om du måste avbryta en pågående semester på grund av konstaterad skada. Denna ersättning lämnas under högst 21 dagar. Kravet är att dragbilen också är försäkrad i Folksam. Ingen självrisk.

 • Vagnskada (hel)

  Om du råkar för skada på ditt fordon beroende på trafikolycka, skadegörelse eller annan olyckshändelse får du ersättning. Självrisken för vagnskada är 2000 kr.

Besök Folksams hemsida