Länsförsäkringar

Fördelar

 • Ansvarsförsäkring blir du skadeståndsskyldig kan du få ersättning.
 • Räddning om du råkar ut för driftsstopp.
 • Semesteravbrott ersättning utgår med 150 kr/dygn i maximalt 21 dagar.

Detta innehåller försäkringen:

 • Brand(hel&halv)

 • Ersättning lämnas om du råkar ut för skada orsakad av brand, explosion eller åsknedslag. Självrisken är 1800 kr.

 • Glas(hel&halv)

 • Försäkringen ersätter skador på glasrutor som spräckts, krossats eller genombrutits. Självrisk för byte av glasruta är lägst 1000 kr eller 35 % av kostnaderna. Vid reparation av glasruta är självrisken istället 200 kr.

 • Stöld(hel&halv)

 • Om du råkar ut för stöld, inbrott eller stöldförsök av din husvagn får du ersättning. För att ersättning skall utgå för stöld krävs att husvagnen inte återfinns inom en månad. Självrisken är 1500 kr.

 • Räddning(hel&halv)

 • Har du dragbilen försäkrad hos Länsförsäkringar ingår en räddningsförsäkring om du råkar ut för driftsstopp. Självrisken på dragbilen gäller.

 • Rättsskydd(hel&halv)

 • Du kan få ersättning för rättegångs- och advokatkostnader om det uppstår tvister i samband med trafikolycka, försäljning, köp eller reparation av husvagn.

 • Ansvarsförsäkring(hel&halv)

 • Om du krävs på skadestånd som ägare till din husvagn får du hjälp genom att Länsförsäkringar förhandlar för din räkning. Blir du skadeståndsskyldig kan du få ersättning. Självrisk 600 kr.

 • Semesteravbrott(hel&halv)

 • Drabbas du av avbrott i din pågående semesterresa på grund av skada får du ersättning med 150 kr/dygn i högst 21 dagar.

 • Vagnskada(hel)

 • Ersättning erhålls om du råkar ut för skada orsakad av en trafikolycka. Sker skadegörelse eller annan yttre olyckshändelse får du också ersättning. Självrisken är 2000 kr.

Besök Länsförsäkringars hemsida