Nyheter Husvagn.se

Vägarbeten sommaren 2014

Emelie Johansson 2014-05-16

I sydvästra delen av landet d.v.s. Västra Götalandsregionen sker vägarbeten på både europavägarna och riksvägarna. E6:an har under en längre tid genomgått vägarbete och sommaren 2014 ser inte ut att bli ett undantag.

Vid sträckan Pålen-Tanumshede (Världsarvet) kommer vägarbete att fortgå. Trafikplats Torp (köpcentret i Uddevalla) kommer att få en ny trafikplats och bro över E6. Vid sträckan Jordfallsmotet - Kungälvsmotet (4 km) kommer trafikverket att anlägga beläggningar och vägrenar. Detta gäller även för Kungälvsmotet – Jordfallsmotet samt Backadalsmotet – Tingstadsmotet.

Annan viktig information som rör vägarna i sydvästra Sverige är bland annat att väg 27 som går via Viared-Kråkared i Borås kommer få en helt ny väg. Utöver detta är det främst beläggningar som kommer att ske på olika vägar för samtliga körfält varav den längsta är på väg 193 som går mellan Rännefallan – Suntakstan, totaltsträckan är på 13,4 km.

Foto: Kasper Dudzik

I Halland, som också är ett av de populäraste länen bland campingresenärer kommer även en del vägsträckor att åtgärdas. Längst E6 och sträckan som går mellan Trafikplats 43 Halmstad S – trafikplats 59 Onsala (110 km) kommer investerings- och underhållsåtgärder att ske. Mellan Fjärås – Onsala (6 km) kommer trafikarbetet centreras kring åtgärder med beläggning och vägrenar. Vid väg 1610 längst sträckan Viskan – Rydboholms kapell kommer en bro att rivas och vid väg 1818 ska två broar ersättas med nya över Viskan och kanalen.

Tittar vi på Kalmar kan vi se att det främst är mindre trafikarbeten som kommer att utföras på vägarna där. Det rör sig om tätskiktsbyte, räckesbyte och beläggningar. Den längsta beläggningen sker längst väg 35 på sträckan längst Överum-E-länsgräns på 8 km.

Vill du hålla dig uppdaterad kring vägarbetena som sker i Sverige kan du gå in på trafikverkets hemsida och kolla in den här kartan.

Fler nyheter