Nyheter Husvagn.se

Så skyddar du dig mot vägpirater

Husvagn.se 2018-03-06

Sommaren är högsäsong för campare, men tyvärr också för kringresande vägpirater. Ofta är det ligor som arbetar strategiskt och noggrant. Men det finns sätt att skydda sig.

Vägpirater har härjat i Sverige under flera års tid, och framförallt har de större europavägarna varit utsatta. Polisen och Trafikverket har satt in särskilda insatser för att komma åt ligorna, men det är svårt eftersom ligorna har förmåga att förflytta sig snabbt när polisen närmar sig.

Så går brottet till

Tjuvarna, de så kallade vägpiraterna, som begår brotten står ofta i anslutning till de större trafiklederna. Där försöker de påkalla uppmärksamhet genom att till exempel visa att de har problem med bilen. Då kanske du som bilist stannar för att försöka hjälpa till. Självklart finns det personer som behöver hjälp på riktigt, men det är bättre att ringa till polisen om man misstänker att personerna är oärliga. Brottet är något som förekommer under våren och sommaren sedan några år tillbaka, och vägpiraterna bor ofta på rastplatser. Eftersom de inte stannar på samma plats särskilt länge är de därför svåra att gripa. Bilister som stannar erbjuds ofta falska guldsmycke i utbyte mot kontanter. Det finns också flera fall där stämningen varit hotfull och bedragarna tilltvingat sig föremål med våld.

Offren känner sig kränkta

Den som utsatts för vägpirater känner sig många gånger kränkt utifrån flera aspekter. Även om beloppen inte alltid är särskilt höga drabbar brotten ofta människor med goda intentioner. Människor som försöker vara en medmänniska drabbas och kan till och med bli hotade på sätt som kan vara svåra att hantera efter händelsen.

Tips från polisen

Det finns ett par enkla tips som polisen rekommenderar alla att följa:

  1. Stanna inte bilen om du känner dig osäker. Ring istället 114 14.
  2. Tänk på säkerheten vid större trafikleder och vid på- och avfarter. Risken för olyckor ökar när du stannar.
  3. Om du stannat och utsätts för brott ska du alltid ringa 112.

Fler nyheter