Nyheter Husvagn.se

Ny rekordsommar på gång

Madelene Kristensson 2017-06-30

Svenska campingar ser ut att gå mot en ny rekordsommar. Det visar SCR Svensk Campings årliga bokningsundersökning.

Källa: SCR Svensk Camping Bild: Anna Hult

Av samtliga SCR:s medlemmar uppger hela 92 procent att bokningsläget inför sommaren är större eller likvärdigt med i fjol. Ett resultat som tyder på nytt rekord för Sveriges campingar.

- Detta är det mest positiva resultat vi någonsin fått på vår undersökning. Det verkar bli en ny rekordsommar för svensk camping och turismnäring. Det har gått uppåt länge nu för svensk camping. Branschorganisationen SCR Svensk Camping har under en lång följd av år kunnat redovisa nya rekordsiffror. Och mycket talar för att den trenden kommer fortsätta även efter årets högsäsong, säger Lars Isacson, vd på SCR Svensk Camping.

Andelen av de svenska campingplatser som är anslutna till SCR och som ser en ökning av antalet bokningar till sommaren uppgår till 52 procent. Adderar man de campingar som noterar ett oförändrat antal bokningar uppgår andelen till 92 procent jämfört fjolåret. 

- Vi kan konstatera att det råder högtryck. Undersökningen tecknar en bild av en bransch som utvecklas i takt med gästernas behov. Tidigare gäster återkommer och nya tillkommer, säger Isacson.

Samtidigt står det klart att branschens investeringsgrad är mycket hög, där det under de senaste tre åren har förts tillbaka 1,5 miljarder i anläggningarna. Det har inneburit en höjning av standard för att möta dagens nya krav från campinggästerna.

Husbilsgästerna är fortsatt den kategori som ökar mest. En majoritet av SCR:s medlemmar uppskattar också att det är den kategori som kommer utgöra den största delen av ökningen. Även från husbilsbranschens sida förstärks den teorin, där det enbart i fjol noterades en ökning av antalet nyregistrerade husbilar med 32 procent.

Fler nyheter