Nyheter Husvagn.se

En av tio stannar inte vid rött ljus

Redaktionen Husvagn.se 2018-04-27

Nästan var tionde trafikant stannar inte vid rött ljus, visar en undersökning från Motormännen. Sämst respekt för den röda signalen har gående och cyklister. Bland förare av motorfordon utmärker sig taxichaufförer och mopedister sig negativt.

Motormännens vägombud undersökte 2017 hur många som stannar för rött ljus i trafiken. Över 11 400 observationer av olika trafikslag gjordes på tolv orter i landet, och resultatet är nedslående. Undersökningen visar att hela nio procent struntar i att stanna vid rött ljus. Sämst på att stanna vid rött ljus är fotgängare där hela 26 procent – alltså mer än var fjärde – inte följer lagen. Även cyklister och mopedister har liten respekt för trafikljusen. 19 procent av cyklisterna och 12 procent av mopedisterna stannar inte vid rött ljus. Hos MC-förare ligger siffran på 6 procent.

Vem är då bäst på att stanna vid rött ljus undrar ni?

Ja, bäst regelefterlevnad finns bland lastbils, buss och personbilsförare. Hos personbilsförare ligger siffran på 5 procent – mycket lägre än fotgängare och cyklister men fortfarande en bra bit från önskvärda 0 procent. Carl Zeidlitz är trafiksäkerhetsansvarig på Motormännens riksförbund:

”Säkerheten för oskyddade trafikanter måste höjas och det är viktigt att du kan känna dig trygg i korsningar och på övergångsställen. Därför är det avgörande att alla respekterar ljussignalerna, oavsett om man kör bil, cyklar eller går just för tillfället”

Förutom ditt eget och andras liv och hälsa riskerar du 3000 kronor i böter om du kör bil mot rött ljus. Med cykel eller moped är bötesbeloppet 1500 kr. Normalt dras körkortet också in i upp till sex månader.

”Vi kommer att följa upp undersökningen ungefär vartannat år. Förhoppningsvis ser vi bättre resultat nästa gång” säger Carl Zeidlitz.

Tänk på att vara aktsam, vaksam och hålla hastigheten när du närmar dig trafiksignaler. På så sätt minimerar du risken att missa signalerna. Tänk också på att tecken från polis gäller över alla trafiksignaler. En röd trafiksignal i samband med framvinkning av polis betyder därför att du ska köra fram.

SÅ MÅNGA STANNAR INTE VID RÖTT LJUS (totalt, 12 orter)

FOTGÄNGARE: 26 procent

CYKEL: 19 procent

MOPED: 12 procent

TAXI: 9 procent

MC: 6 procent

PERSONBIL: 5 procent

BUSS: 4 procent

LASTBIL: 3 procent

Källa: www.motormannen.se

Fler nyheter