Salusansvar

Fördelar:

 • 1 års trygghetsgaranti ingår i försäkringen.
 • Avbrottsersättning lämnas med 200 kr/dygn vid semesteravbrott.
 • Nyvärdesersättning utgår vid totalskadat fordon.

Detta innehåller försäkringen:

 • Brand(hel&halv)

  Om det uppstår skador orsakade av brand ersätts dessa. Självrisken är 1500 kr.

 • Glas(hel&halv)

  Denna försäkring ersätter glasskador på husvagnens glasrutor om dessa har spräckts, krossats eller genombrutits vid exempelvis stenskott. Självrisken är lägst 500 kr eller 35 %.

 • Stöld(hel&halv)

  Råkar du för stöld, inbrott eller stöldförsök kan du få ersättning. Självrisk 1500 kr.

 • Nyvärdesersättning(hel&halv)

  Blir din husvagn totalskadad kan du får ersättning för en ny likvärdig husvagn. Ingen självrisk.

 • Räddning(hel&halv)

  Ersättning lämnas vid bärgning av fordon. Även persontransporter ersätts vid driftsstopp. Självrisk är 500 kr.

 • Avbrottsförsäkring(hel&halv)

  Ersättning utgår om du råkar ut för avbrott i din pågående semester på grund av skada på husvagnen. Du blir ersatt med 200 kr/dygn i maximalt 21 dagar. Ingen självrisk.

 • Ansvarsförsäkring (hel&halv)

  Om du blir skadeståndsskyldig kan du få ersättning upp till 5 000 000 kr. Ingen självrisk.

 • Rättsskydd(hel&halv)

  Uppstår det tvist vid trafikolycka, försäljning, köp eller reparation av ditt fordon kan du få ersättning för rättegångs- och advokatkostnader. Maximalt ersättningsbelopp 225 000 kr. Självrisken är 20 % av kostnaderna och minst 1500 kr.

 • Vagnskada(hel)

  Ersättning utgår vid skada på ditt fordon vid exempelvis skadegörelse, kollision, dikeskörning och djurkollision. Självrisken är 1500 kr.

Övrig Info:

 • 1 års trygghetsgaranti

  Om du under ditt första försäkringsår råkar ut för en skada som ditt förra försäkringsbolag skulle ha ersatt, men som inte täcks av denna försäkring får du ersättning för detta.

Besök Salus Ansvars hemsida