Nyheter Husvagn.se

Gasol i husvagn

Husvagn.se 2021-09-30

Att ha gasol i husvagnen kan göra din campingvistelse mer bekväm eftersom du inte behöver vara beroende av elektricitet på samma sätt. Men gasol kan också orsaka olyckor om den inte hanteras på rätt sätt. Här sammanfattar vi fördelarna men också saker att tänka på när du har gasol i husvagnen.

Gasol är ett bra drivmedel när det kommer till husvagnens saker, men då gäller det att ha koll på hur du ska hantera den! Vi har bland annat pratat med Peter Andersson på Lödde Husvagnar som delat med sig av sina bästa tips på saker att tänka på när det kommer till gasol i husvagn. 

Gasol i husvagn – detta gäller

Gasol består av de gaserna butan och propan eller en blandning av dess två. Gasolen kommer i återfyllbara gasolbehållare och har du en husvagn för fritidsbruk får du max ha två gasolflaskor med dig där varje flaska får rymma högt 30 liter. Gasolflaskorna ska bara vara åtkomliga från utsidan och kunna gå att ta på och av utan verktyg. Även huvudsavstängningsventilen ska gå att komma åt utifrån. Installationen av husvagnens gasolsystem ska alltid installeras av behörig personal och slangar ska klara en temperatur på 30 minusgrader.

Fördelen med gasol i husvagn

Att driva husbilens olika hushållsprodukter som spiskylskåp och kaffebryggare är ett bra alternativ till de eldrivna produkterna. Med gasol är du inte beroende av tillgång till extern el och du belastar inte heller husvagnens och bilen batteri. Gasol är både billigt, räcker länge och är lätt att fylla på när den är slut – det finns flera platser att göra detta på i Sverige. Vill du ha en ännu mer flexibel campingsemester kan du till exempel köpa ett kylskåp som kan drivas av både el och gasol.

Säkerheten är viktig – se över gasolutrusningen

Enligt de stora försäkringsbolagen orsakar gasol i husvagn flera otäcka olyckor varje år. Gasol kan både orsaka brand och explosion, men den största risken är att det uppstår en koloxidläcka. Får du i dig för mycket koloxid kan du bli förgiftad. En gasololycka skadar inte bara dig – är du på en camping utsätter du även de andra campinggästerna för fara. Gasol är osynlig med luktar på ett särskilt sätt och det är svårt att missa en läcka. För att minska risken för olycka behöver du se över din gasolutrustning regelbundet och se till att både tuber och slangar är hela. 

Det är också viktigt att installation av de produkter som drivs av gasol är rätt gjorda. Om det görs på fel sätt kan förbränningsgasen gå ut i husvagnen. Ugn, spis och kylskåp får kopplas med slang medan övrig utrustning ska anslutas till ledningar av korrosionsbeständig metall, vilket vanligtvis är koppar. 

Med hjälp av ett gaslarm upptäcker du snabbt om en läcka skulle ske. Gaslarmet larmar redan innan gasen har nått den farliga nivån och avger ett skarpt ljud som gör att du kan vidta åtgärder. Det finns modeller som är särskilt anpassade för husvagnens 12 voltsspänning och andra går på batteri. I husvagnen ska det också finnas brandvarnarebrandsläckare och brandfilt.

Detta ska du göra om gasolen läcker

Om din gasol i husvagnen läcker ska du snabbt stänga flaskventilen och huvudventilerna till gasolutrustningen. Släck eventuell eld, rök inte och stäng av motorn för att undvika gnistbildning. Sedan är det viktigt att vädra ordentligt innan du går in i husvagnen igen och inte använda utrustningen förrän all gas är borta. När du har blivit utsatt för ett gasolläckage ska du såklart också byta ut de produkter och tuber som orsakat läckaget.

Gör en gasolkontroll var annat år

Förut ingick en gasolkontroll med täthetskontrollen för kontakter och ledningar i den obligatoriska besiktningen av husvagnar och husbilar, men detta togs bort 2009. Däremot rekommenderas att du ändå gör en seriös gasolkontroll, för att du ska få en så trygg och säker campingsemester som möjligt. Ett nyare fordon är oftare inne på service, men har du en äldre husvagn är det många som väljer bort sina kontroller. 

Gasolkontrollen kan göras som ett tillval i besiktningen och då ingår kontroll av slangar, rörledningar och andra gasolkomponenter. Behörig personal identifierar även skador och förslitningar som kan påverka säkerheten. När kontrollen är klar får du ett märke som du sätter i anslutning till din gasinstallation, men inget rapporteras till någon myndighet utan ansvaret ligger helt på dig som ägare av husvagnen. Att göra en gasolkontroll kostar vanligtvis inte mer än några hundralappar – vilket är en mycket billig livförsäkring.

Så kontrollerar du gasolen på egen hand

För att undvika en gasolläcka behöver du även kontrollera din gasolutrusning på egen hand. Vid varje flaskbyte ska packningarna till anslutning- och reduceringsventiler kontrolleras. Alla gasolslangar som utsätts för solljus bör byta vartannat år och övriga slangar ska bytas efter var tredje till femte år. Reduceringsventilen ska bytas var tionde år och de är märkta med datum så det är lätt att se när det är dags.

Byte av gasol och så länge räcker den

När du ska byta eller fylla på gasol är det viktigt att läsa bruksanvisningen ordentligt. Ta dessutom alltid med dig beskrivningen i husvagnen för att kunna läsa den på nytt vid behov. Hur länge en gasoltub räcker beror lite vad gasen ska användas till.

– En nyare värmepanna drar cirka 250g/h till 450g/h. Detta beroende på väder och vind, hur varmt och kallt det är ute. Ju kallare det är ju mer gas går åt. Ett nyare kylskåp drar cirka 270g/24h till 440g/24 h, beroende på vilken storlek du har på skåpet och om det är varmt eller kallt ute. I en gasolflaska med 11 kg är där då 11000 g. Då det gäller gasolförbrukning av spisen med en platta 100g/h, säger Peter Andersson på Lödde Husvagnar.

Gasol och vinterförvaring – detta gäller

När vintersäsongen närmar sig är det vanligt att ställa av husvagnen och vinterförvara den. Det är många som undrar om gasolen kan vara kvar i husvagnen under vinterförvaringen och om gasolen kan bli för gammal.

– Gasflaskan kan stå kvar i fordonet när den inte används på vintern. Tänk dock på att stänga gasolkranen på flaskan. Gasol kan inte bli gammal men däremot måste flaskan provtryckas vart tionde år, säger Peter Andersson på Lödde Husvagnar.

Sammanfattande tips om gasol i husvagn

Peter Andersson på Lödde Husvagnar sammanfattar vad du ska tänka på när det kommer till gasol i husvagn, för att du ska få en så säker semester som möjligt.

- Gasolflaskan ska vara fastspänd i gasolkofferten vid färd och den ska vara lättåtkomlig så man lätt kan stänga av gasen vid behov.
- Det är viktigt att man provtrycker gasledningarna en gång per år och att man då också kollar av gasolslangen.
- Gasolslangen är en färskvara och den får inte vara torr och där får inte finnas några sprickor.
- Gaslarm som monteras i fordonet är en bra och billig livförsäkring.

Peter Andersson från Lödde Husvagnar.
Peter Andersson från Lödde Husvagnar delar med sig av sina bästa tips om gasol i husvagn. 

Fler nyheter