Nyheter Husvagn.se

Utsläppsminskning långt ifrån klimatmål

Madelene Kristensson 2015-02-27

Koldioxidutsläppen från landets vägtrafik minskar - dock inte i den takt som är nödvändig för att nå de uppsatta klimatmålen. Det skriver Transportstyrelsen.

Källa: Wikimedia Commons Bild: Clément Bucco-Lechat (CC BY-SA 3.0)

Mellan 2013 och 2014 minskade utsläppen av koldioxid för en genomsnittlig ny personbil med 2,3 gram med kilometer. I Fjol uppgick utsläppen till 131 gram per kilometer vid blandad körning, den magiska gränsen 130 gram per kilometer för en ny personbil har därmed än ej understigits. Trots en minskning är vi alltså långt ifrån de klimatmål som eftersträvas.

Klimatmålen säger att Sverige ska ha en helt fossiloberoende fordonsflotta år 2030 samt att vägtrafikens utsläpp ska var obefintliga till år 2050. Ska målen nås är dagens resultat för undermåligt - nya styrmedel krävs, menar Transportstyrelsen.

- Vi behöver se en minskning från nya personbilar på minst fem procent årligen för att nå målen. Det behövs nya styrmedel som premierar bilar med låga utsläpp och åtgärder som fortsätter utvecklingen mot ett mer transportsnålt samhälle, säger Trafikverkets miljödirektör Lars Nilsson i ett pressmeddelande.

Koldioxidutsläppen har minskat för personbilar som drivs med samtliga drivmedel utöver diesel. För dieseldrivna fordon är utvecklingen i stället tvärtom - här har utsläppen ökat från 134,6 gram per kilometer år 2013 till 135,3 gram i fjol. Andelen fyrhjulsdrivna personbilar har ökat avsevärt mellan åren, vilket är en stor anledningen till utvecklingen.

- Under perioden ökar andelen registrerade fyrhjulsdrivna dieselbilar från 28 procent (2012) till 39,7 procent (2013) och 44,9 procent under 2014, säger Transportstyrelsens transportregisterdirektör Anders Larsson i pressmeddelandet.

Även inom den lätta lastbilstrafiken har det skett en ökning av utsläppen - från 167,2 gram år 2013 till 170,37 gram per kilometer förra året.

Ska klimatmålen uppnås krävs nya styrmedel enligt Transportstyrelsen. Takten vars nya fordon effektiviseras behöver öka, samhället behöver bli mer transportsnålt och fossila drivmedel behöver ersättas med biodrivmedel samt el.

Fler nyheter

Mest lästa

Tack för din prenumeration!

Du har nu valt att prenumerera på vårt nyhetsbrev.