Nyheter Husvagn.se

Nu ska felparkeringsavgiften in snabbare

Madelene Kristensson 2015-02-12

Transportstyrelsen har uppdaterats med ett nytt administrativt system, vilket kan medföra allt kortare betalningstid vid böter för felparkering.

Källa: Wikimedia Commons Bild: יעקב (CC BY-SA 3.0)

När en fordonsägare får en felparkeringsavgift ska denna vara betalad inom åtta dagar. Sker ingen betalning sänder Transportstyrelsen ut en påminnelse. Har ingen avgift betalats innan tiden löper ut, sänds ännu en påminnelse ut med en extra avgift på 150 kronor. Skulle även denna förbli obetald lämnas ärendet över till Kronofogden.

Fram till idag har påminnelserna från Transportstyrelse skickats ut med en månads mellanrum och endast en gång per månad. De avgifter som registrerats strax efter ett av myndighetens utskick har då kommit med nästkommande månad, vilket har lett till att det kan ha tagit fem månader innan ärendet nått Kronofogden.

Med det nya administrativa systemet följer istället snabbare återkopplingar mellan Transportstyrelsen och kommunerna gällande utfärdanden och utbetalningar, ett mer flexibelt utskick av aviseringar, veckovisa påminnelser samt införandet av en 21-dagars betalningstid från påminnelsedatumet.

- Förändringarna ska ställas i relation till att en felparkeringsavgift egentligen ska betalas inom åtta dagar. Den som betalar inom den tiden kommer inte att märka av något av våra systemtekniska förändringar, säger Transportstyrelsens skatte- och avgiftdirektör Anna Elvkull i ett pressmeddelande.

- Det är viktigt med en snabb avisering av felparkeringsavgifter. Jag tänker i första hand på situationer där felparkeringslappen har försvunnit från bilrutan. Fordonsägare som råkar ut för det får nu snabbare information om att en avgift utfärdats för deras fordon, eftersom skyldigheten att betala en felparkeringsavgift alltid kvarstår, oavsett om lappen sitter på rutan eller ej, avslutar Elvkull.

Fler nyheter

Mest lästa

Tack för din prenumeration!

Du har nu valt att prenumerera på vårt nyhetsbrev.