Nyheter Husvagn.se

Motormännen granskar vägar

Madelene Kristensson 2015-02-24

Motormännen har genomfört en granskning av Sveriges vägnät. I norra landet visar det sig att vägarna är betydligt sämre.

Källa: Wikimedia Commons Bild: Famartin (CC BY-SA 4.0)

Med hjälp av en ny teknik som mäter vägytans ojämnheter har Motormännen sammanställt kvalitén på 92 000 kilometer svensk väg. Det har då visat sig att alla län ovan Dalälven är betydligt sämre än samtliga läns vägnät söder om älven.

Jämtland, Västernorrland samt Västerbotten är de län med absolut sämst vägnät idag. Dessutom har det framkommit att vägnätet är i behov av upprustning även i Kalmar och i delar av Västra Götaland län. De bästa vägnätet finnes i Halland, Västmanland, Jönköping samt Kronoberg.

De län med de undermåligaste vägnäten har även högst antal döda i trafiken per person. Sett till de senaste decenniet uppgår antalet omkomna per person till över det tredubbla i Jämtlands än i Stockholms län. Vilket kan kopplas till skillnaden i vägnätens kvalité.

Av den totala längden undersökt väg underkänns 3,4 procent. Ett icke godkänt resultat motsvarar en så låg kvalitet att det skapar obehag vid körning på sträckan samt att det är för dyrt att reparera. I norra landet är andelen underkända vägar större än i söder.


KVALITÉ PÅ SVERIGES VÄGNÄT (LÄN)

LÄN BRA OKEJ EJ OKEJ DÅLIG UNDERKÄND
Jämtland 84,5% 6,6% 4,0% 4,9% 8,8%
Västernorrland 88,1% 5,4% 2,9% 3,6% 6,5%
Västerbotten 86,7% 7,3% 3,0% 3,0% 6,0%
Dalarna 91,7% 5,1% 2,0% 1,2% 3,2%
Gävleborg 92,8% 4,0% 1,6% 1,6% 3,2%
Västra Götaland 94,5% 3,1% 1,3% 1,2% 2,4%
Kalmar 94,2% 3,9% 1,2% 0,7% 1,9%
Stockholm 94,0% 4,1% 1,1% 0,7% 1,9%
Södermanland 94,9% 3,4% 1,0% 0,7% 1,7%
Uppsala 94,1% 4,4% 1,1% 0,3% 1,5%
Örebro 96,2% 2,5% 0,8% 0,4% 1,3%
Skåne 96,6% 2,1% 0,8% 0,5% 1,2%
Gotland 96,0% 3,1% 0,7% 0,2% 0,9%
Östergötland 96,8% 2,3% 0,6% 0,3% 0,9%
Halland 97,5% 1,8% 0,5% 0,2% 0,7%
Jönköping 97,5% 1,8% 0,4% 0,2% 0,7%
Kronoberg 97,5% 1,8% 0,4% 0,2% 0,7%
Västmanland 97,6% 1,7% 0,5% 0,2% 0,7%
Medeltal 94,3% 3,5% 1,3% 1,0% 2,3%


Granskningen genomfördes mellan 16 maj-26 september i fjol, där som nämnt närmare 10 000 mil undersöktes. Under granskningen använde man sig av identiska vägombudsbilar av modellen Volvo V40 D2 diesel. 

Fler nyheter

Mest lästa

Tack för din prenumeration!

Du har nu valt att prenumerera på vårt nyhetsbrev.