Nyheter Husvagn.se

Färre passagerare väljer bälte

Madelene Kristensson 2015-03-09

En undersökning genomförd av Statens Väg- och transportforskningsinstitut (VTI) visar att allt färre passagerare använder bilbälte.

Källa: Bild: VTI (CC BY-SA 3.0)

För tre år sedan använde upp emot 98 procent av landets förare samt framsätespassagerare bälte. Nu minskar siffrorna. Omkring 97 procent av Sveriges förare av personbil använder i dag bilbälte, samtidigt som andelen passagerare i framsätet med bälte minskat och kommer allt närmare 96 procent.

- Vad vi tyvärr noterat är att bältesanvändningen bland barn i baksätet också minskar. 2012 var toppåret med nästan 97 procent, men 2014 visar observationerna att bara 95 procent av barnen är bältade, säger Jörgen Larsson vid VTI i ett pressmeddelande.

Den största minskningen av bältesanvändare står vuxna passagerare i baksätet för. Här har andelen som använder bälte minskat från 84 procent år 2013 till runt 81 procent i dag. Undersökningen visar att den grupp som har lägst andel som väljer att bälta sig är unga manliga förare i åldrarna 18 till 25. Endast 81 procent i denna kategori väljer bälte. Sett till det kvinnliga könet inom samma åldersgrupp väljer 91 procent att använda bilbälte.

- Glädjande är att allt fler yrkesförare tar på sig bältet, även om det är många i de tunga fordonen som fortfarande kör utan, säger Larsson.

Sedan en ny lag gällande taxiförare och deras användning av bälte trädde i kraft i oktober 1999 använder allt fler bilbälte. Andelen yrkesförare som använder bälte är i dag rekordhög med över 97 procent. 

Fler nyheter

Mest lästa

Tack för din prenumeration!

Du har nu valt att prenumerera på vårt nyhetsbrev.