Nyheter Husvagn.se

Ändrade regler gällande vägtrafikregisteravgift

Madelene Kristensson 2015-12-09

På grund av stora intäktsbortfall görs förändringar av vägtrafikregisteravgiften. Det meddelar Transportstyrelsen.

Källa: Bild: Transportstyrelsen

Under fjolåret mottog aldrig Transportstyrelsen betalning av vägtrafikregisteravgiften för omkring 260 000 fordon. Det innebär att Transportstyrelsen tappar över 25 miljoner kronor. Som följd av det stora intäktsbortfallet förändras nu reglerna gällande avgiften.

I dagsläget kan inte obetalda avgifter överlämnas till Kronofogden för indrivning. Fordonsägare som struntar i att betala vägtrafikregisteravgiften, har tidigare undkommit konsekvenser - vid årsskiftet blir det dock ändring på det.

- Fordonsägare som konsekvent struntar i att göra rätt för sig riskerar att underminera allmänhetens förtroende för systemet. Att några inte betalar innebär tyvärr högre kostnader för alla andra. Därför ser vi det som nödvändigt med förändring, kommenterar Anders Larsson, direktör fordonsregistrerings- och ärendestödsavdelningen vid Transportstyrelsen, i ett pressmeddelande.

Vanligtvis betalas vägtrafikregisteravgiften om 60 kronor tillsammans med fordonsskatten. Då omkring 1,5 miljoner avgiftspliktiga fordon är avställda alternativt inte skattepliktiga får dessa ingen årlig fordonsskatt. I dessa fall sänder Transportstyrelsen ut en årlig avi på enbart vägtrafikregisteravgiften. Betalas inte avgiften i tid tillkommer en påminnelseavgift om 50 kronor, vilket ger en totalsumma om 110 kronor. Det resulterar i sin tur att Transportstyrelsen får ett intäktsbortfall på drygt 25 miljoner kronor varje år.

Myndigheten menar även att det i dagsläget finns många fordon som är upptagna i vägtrafikregistret, men som inte finns överhuvudtaget. Det kan bland annat röra sig om exporterade fordon, ombyggen till folkracebilar och släpvagnar som gjorts om till traktorsläp.

- Vi vet att det finns fordon registrerade i vägtrafikregistret som i realiteten inte längre finns kvar. Fordon som inte finns kvar ska inte heller finnas kvar i registret och vi rekommenderar ägare att vidta nödvändiga åtgärder för att få dem avregistrerade. Förändringarna runt vägtrafikregisteravgiften ger ytterligare en anledning att agera, säger Larsson.

Från och med årsskiftet kan Transportstyrelsen lämna över obetalda vägtrafikregister till Kronofogden för indrivning. Det är dock möjligt för fordonsägare med obetalda avgifter att redan nu betala in gamla avgifter.

- Vi kommer att skicka ut påminnelser på gamla obetalda vägtrafikregisteravgifter under våren, men jag uppmanar de som inte betalt avgifterna att redan nu ta hand om problemet.

Fler nyheter